dobre praktyki dla przygotowania briefu pod animację typu explainer video

Cel i przekaz: Określ jasno cel animacji explainer i główny przekaz, który ma być przekazany. Czy chcesz wyjaśnić zło